Referat af holdledermøde på Freja vedrørende OBG-turneringen 2024.


 1. Velkommen og rammen for aftenens møde v/Peter Gaede


  Peter Gaede (PG) bød deltagerne velkommen og glædende sig over fremmødet til mødet. Udover dette præsenterede PG den øvrige nye ledelse for OBG-turneringen i form af Peter Nielsen (PN) og PG. Kaj Jørgensen (KJ), vil stadig styre det praktiske ift. systemet.


 2. Sidste sæson, beretninger og kommentarer v/ Jan Brandt


  Jan Brandt (JB) fortalte kort om sidste sæson, som ubetinget havde været en succes i alle rækker. Der havde været en enkelt disciplinær sag i 64+, og en enkelt ”sort” dommer, som man ikke ønskede dommerklubben sendte ud til vores kampe. JB nævnte vinderne i rækkerne: 47+; Sulsted, 53+; Freja, 59+; KFUM og 64+; Gug. Der var positive tilbagemeldinger på turneringen fra især Sulsted og ØB (med for første gang)


 3. Planlægning af den kommende sæson


  Punktet blev et gruppearbejde fordelt aldersrelateret. Tilbagemeldingerne var:


  47+:

  Efter at AaB og LKB er rykket op til 53+ er der pt. 9 hold tilbage. (Chang, Freja, Dall Ferslev, Gug, RKG, SGIF, Skalborg, Sulsted og ØB) Man ønsker at spille en dobbeltturnering uden slutspil. Første runde spilles medio april (uge 16) og sidste runde spilles en fredag med afsluttende spisning og

  pokaloverrækkelse. Freja undersøger om runden spilles der. ØB spiller deres hjemmekampe kl. 18.30.

  Man enedes om, at reglen med at sætte en ekstra spiller ind når et hold er bagud med 3 mål tillades og afprøves i indeværende sæson.

  7:7 mands reglerne findes her: https://www.dbujylland.dk/turneringer-

  regler/love-og-regler/dbu-jyllands-love-og-regler/spilleregler/ og klubberne sørger for at de frivillige dommere bliver orienteret om hjemmesiden. (se endvidere pkt. 4)


  53+:

  Nibe har trukket sig, men LKB Gistrup og AAB er kommet til, så der nu er 8 hold i 53+. Holdledere er i AAB: Peter Enevoldsen og Torben Boye, og i LKB Gistrup: Allan Bregendahl.

  Man blev enige om, at lave en turnering med 3 halve turneringer, dvs. 21 runder i alt. Turneringen må gerne strække sig ind i oktober.

  Fælles afslutning (sidste runde) aftales senere, dog skal en klub, der kan og vil, melde ind til OBG-ledelsen senest primo marts af hensyn til

  turneringstilrettelæggelsen.


  59+:


  Deltagende klubber på mødet: Chang, Freja, KFUM, NFB, Skørping, Suldrup og Storvorde – pt. 9 hold med i turneringen.

  Enighed om, at vi pt. spiller på den rigtige ugedag og tidspunkt (mandage kl. 19.15)

  Enighed om, at vi spiller dobbeltturnering med i alt, 18 runder, pt. én

  oversidder pr. runde. Ingen slutspil. Vinderen af rækken er det hold med flest point efter sidste runde.

  Enighed om, at vi i sidste runde spiller alle kampe (pt. 4 kampe) på én af klubbernes hjemmebane, og slutter af med præmieoverrækkelse og spisning.

  En evt. arrangørklub skal melde ind senest primo marts, da der skal tages højde for dette ifm. turneringstilrettelæggelsen.

  Der var også enighed om, så vidt det er muligt, at undgå at spille i de uger, hvor mandag er en helligdag. For den igangværende turnering 2024 betyder dette, at vi ikke spiller i ugerne 14 og 21, men i stedet placerer en spilledag i uge 25 og slutter med afsluttende runde, den 30. september (uge 40)

  Enighed om, at det er holdlederne der har ansvaret for korrekt alder på klubbens spillere ifm. kampene. Skulle man komme ud for, at man bliver nødt til at spille kampen (det vigtigste) med en eller flere spillere der er for unge

  udover dispensationsreglen, bliver dette meddelt modstanderen inden kampen begynder. Som udgangspunkt er kampen tabt 3-0.


  Holdlederne melder ind til OBG hvis de hører om klubber, der kunne tænkes at være med. Holdlederne melder ligeledes ændringer ind til

  holdlederoversigten for egen klub til OBG senest medio marts.

  Der var ikke interesse for at pålægge alle hold, at bruge sorte dommere.


  64+:


  Turneringen består pt. at 9 hold (Chang 1 og 2, KFUM 1 og 2, Freja, Gug, LKB, Støvring/Skørping og VB)

  Spilletidspunkt onsdage kl. 18:30 fastholdes. VB vil gerne spille de to første ugers kampe som udekampe.

  Holdlederne fra Gug og Freja luftede muligheden for at ændre turneringen til en 7-mandsturnering, men gruppen besluttede at fastholde som 5- mandsturnering.

  Muligheden for at ændre dispensationsreglen fra 1 spiller til to spillere, der er et år yngre, blev også diskuteret. Visse hold har nemlig for tiden vanskeligheder med at stille hold. Den generelle regel blev fastholdt, men der

  blev aftalt en åbning, så hold/klubber, med sådanne vanskeligheder kan søge om dispensation for den aktuelle sæson. Det ansøgende hold skal så motivere ansøgningen med bl.a. spilleroversigt. Denne ordning kunne eventuelt også hjælpe til at nogle klubber kunne stille med mere end et hold i turneringen.

  Muligheden for fælles afslutning hos én klub i sidste runde er en god ide, og interesserede klubber skal melde ind til OBG-ledelsen senest primo marts, af hensyn til turneringstilrettelæggelsen.


 4. Dommersituationen og 7- og 5 mandsreglerne.


  Der ændres ikke noget ift. dommere til kampene. Selvom der er plads til forbedringer rundt omkring, så tilskyndes det frivillige dommerarbejde. De klubber som fortsat vil anvende sort dommer kan gøre dette.

  OBG-ledelsen foreslog at lave en ”opfølgning” i reglerne for primært 7- mands fodbold. Alle syntes det var en god ide, og OBG-ledelsen vil indkalde til en aften i marts måned.


  Reglerne for 5- og 7 mands fodbold findes; https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/dbu-jyllands- love-og-regler/spilleregler/


  Bemærk at 5-mandseglerne som udgangspunkt er lavet til børn. (64+ spiller efter de normale 7-mands fodboldlove, undtagen nogle særregler; se OBGs hjemmeside; http://www.oldiesbutgoodies.dk/ - under Øvrige oplysninger - reglement)


 5. Udpegning af tre medlemmer af disciplinærudvalget


  Henrik Schnoor, Gug, Michael Jervild, Chang og Jan Brandt, Freja udgør disciplinærudvalget i alle rækker.


 6. Eventuelt


KJ spurgte indtil, om hjemmesiden bliver anvendt til andet end resultatformidling, hvilket blev besvaret bekræftende. Mener man, at der mangler noget så ta’ fat i Kaj.


PG takkede de fremmødte for en aktiv deltagelse, og afsluttede mødet med et ønske om en FAIR og god sæson for alle hold.