Oldies But Goodies 2018

Siden 1999 har fodboldturneringer for oldboys hold i Stor-Aalborg været arrangeret af Aalborg Freja under overskriften Oldies But Goodies. Selv om man er kommer lidt op i alderen, er der jo ingen grund til at standse legen og det er vort klare indtryk, at disse turneringer har været og fortsat er til stor fornøjelse for de deltagende klubber, hold og spillere.

Fra starten deltog 40+ (Grand Oldboys) og 47+ (Super Grand Oldboys), begge som 11-mands turneringer. Siden da blev der oprettet 7-mands turneringer for 53+ (Veteraner) og 59+ (Super Veteraner). Turneringen 40+ var indstillet et par år men i 2013 blev den genoprettet som 7-mands turnering. I 2014 blev der oprettet en 5-mands turnering for 64+ og i 2016 blev der i 47+ oprettet en 7-mands turnering - se oversigten på siden Turneringer.

En del af de pokaler, som vi råder over i turneringerne, er sponsoreret af SparNords Vejgaardafdeling.

Ansvaret for Oldies But Goodies ligger i hænderne på en turneringsledelse, med deltagere valgt fra Aalborg Frejas Oldboysafdeling og et medlem udpeget af Aalborg Frejas Hovedbestyrelse.

Til at tage sig af eventuelle sportslige uoverensstemmelser i forbindelse med gennemførelse af turneringerne er der nedsat et disciplinærudvalg på tre erfarne spillere fra de deltagende hold. Et medlem udpeges af turneringsledelsen mens de to andre vælges af holdlederne.

Hjemmesiden her indeholder oplysninger om turneringerne, kluboversigter, holdledere, turneringsplaner, resultater og stillinger (se menupunkterne i venstre side). Under de enkelte turneringer er der mulighed for at holdledere (eller hvem holdene udpeger i stedet) kan indrapportere resultater og point mv., hvorefter stillingstabellen bliver beregnet automatisk.

Turneringsledelsen for Oldies But Goodies bestræber sig på at arrangere oldboys-turneringer, der kan virke attraktive for de deltagende spillere og vil hermed udtrykke håbet om mange gode oplevelser med fodbolden.

Turneringsledelsen i OldiesButGoodies

Kontaktperson: Jan Brandt - e-post adresse: mail.jan.brandt@gmail.com

PS! Se vigtige nyheder på siden under menu-punktet Turneringer!