Oldies But Goodies 2021

Meddelelser for alle turneringer

Redaktion: Jan Brandt, jan61brandt@gmail.com


10. april 2021:

Turneringsplanen for 59+ blev ændret, efter at Ellidshøj trak sig. Den nye plan er lagt op på siden.

Holdlederne på 47+ har tilkendegivet, at de vil fortsætte den ekstraordinære aldersdispensation, som vi indførte efter nedlæggelsen af 40+ turneringen. Det betyder, at spillere, som kunne have spillet 40+, kan deltage i begrænset omfang. Husk at administrere det med omtanke og fairness.

Reglen om maks. 10 spillere i 7-mandsturneringerne - dvs. maks. 3 udskiftere - skal også overholdes.

Reglerne for 7-mands fodbold kan ses her: https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/dbu-jyllands-love-og-regler/spilleregler/7-mands/. Dog spiller vi med flyvende indskiftning, dvs. at det ikke er nødvendigt at afvente et spilstop.

64+ 5-mands har til dels egne regler, som kan ses i menuen under: Øvrige oplysninger/Reglement.


3. januar 2021:

På opfordring fra "Fleks" (Ellidshøj) har Kaj lavet en arkivfunktion, så man kan gå tilbage i turneringerne og se, hvordan det er gået. Den kan findes i menuen under: "Øvrige oplysninger/Tidligere år - arkiv". Vær opmærksom på at formatet skifter alt efter hvilket år man søger, da siderne er gemt i deres oprindelige form. Tak til Kaj for det!


3. januar 2021:

Jeg fik aldrig lavet en oversigt over vinderne i de forskellige turneringer i 2020. Her er den:

47+:   A-rækken: AAB   B-rækken: SGIF

53+:   A-rækken: Freja   B-rækken: KFUM

59+:   A-rækken: KFUM   B-rækken: Gug

64+:   A-rækken: Chang 2   B-rækken: Støvring/Skørping